I will be

16. prosince 2010 v 15:18 | Belatrix Black |  Songfiction
Žánr: Temné, romantika
Téma: Avril Lavigne - I will be
Postavy: Belatrix Black Lestrange, Lord Voldemort, Molly Weasley, Harry Potter, Nymphadora Tonks, Neville Longbottom a další
Doba: 2.5. 1998
Napsáno: 23.9.2010

I will be

Bylo 2. května. V spoře osvětlené místnosti sedělo několik postav, některé měly na obličejích ošklivé jizvy, někdo měl masky, ale všichni sledovali muže sedícího v čele stolu na vysoké zdobené židli. Mlčeli a neodvážili se promluvit. Báli se ho. Jejich výrazy byly trochu vystrašené. Jen jeden pohled ne. Pohled ženy s dlouhými, havraními vlasy a přimhouřenýma očima. Nebála se ho, ale respektovala ho. Vzhlížela k němu s největší úctou. Promluvil.
,,Dnes bude konec. Ukážeme těm, kteří odporují, že to nemá cenu. Nikdo nezastaví Lorda Voldemorta," na malý okamžik se odmlčel. Všichni se při vyslovení jeho jména otřásli. Jen ona ne. Zachvěla se v tu chvíli vzrušením a v jejích očích se zablesklo. ,,Zaútočíme ihned na Bradavice. Nechci zajatce. Všechny bez milosti zabít. Jen Harry Potter je můj! Nikdo mu nezkřiví ani vlásek, jinak ho potká trest nejhorší," pokynul všem, aby vstali a sám se s obrovitým hadem kolem ramen zvedl. Něco k němu zasyčel hadím jazykem a had se odplazil pryč.

,,Budou dvě skupiny a každá zaútočí z jiné strany. Rudolphus povede zvláštní skupinu, která zaútočí z druhé strany." Všichni přikyvovali, ale ona černovláska promluvila.
,,Proč nemohu skupinu vést já? Dokázala bych..." Probodl ji pohledem a skočil jí ostře do řeči.
,,Zase všechno posrat! Přece nechceš zkazit něco dalšího, ne?!" Smrtijedi, kteří už odcházeli, se nenápadně pozastavili, aby slyšeli vše. Bella sklopila hlavu, aby nikdo neviděl slzy, které se jí vehnaly do očí. Třásla se při tom jako osika a měla co dělat, aby odpověděla.
,,Ne, to ne, Mistře."
There's nothing I could say to you
Nothing I could ever do to make you see
What you mean to me

Voldemort jí už nevěnoval víc pozornosti, ale jeho hněv se obrátil proti ostatním.
,,Myslím, že jsem vám dal jasný rozkaz," upozornil mírněji, než když před tím křičel na Belatrix. Všichni okamžitě začali vycházet ven, aby se mohli přemístit. Když už mizeli ti poslední, ještě zvedla hlavu ke svému Pánovi. Chtěla něco říct, ale nedal jí možnost.
,,Mlč! Nechci už nic slyšet! Zmiz!" zařval na ni opět o poznání silněji, až sebou trhla.
,,Ano, Mistře," a s hlasitým ,,puff" se přemístila pryč, když vyšla ven.
,,Hlupačka," řekl si Pán Zla jen tak pro sebe.

All the pain, the tears I cried
Still you never said goodbye and now I know
How far you'd go

***
Boj byl v plném proudu. Kletby létaly z jedné strany na druhou, zelená střídala rudou a lidé umírali. Bella byla naplněná vztekem na sebe samou, který si velice úspěšně vybíjela na nepřátelích. Navíc ji bolelo u srdce. Tolik ho milovala a on... Proč jí musí tak ubližovat? Copak to nevidí? Chvilka menší nepozornosti pro ni mohla být osudná. Právě ji totiž minula smrtící kletba Kingsleyho Pastorka. Pro sebe se krákavě zasmála.
,,Další, kdo touží po smrti?" ptala se pobaveně a mrštila proti němu neverbálně zelený paprsek.

I know I let you down
But it's not like that now
This time I'll never let you go

Z ničeho nic je ale Voldemort odvolal a dal Fénixovu řádu a ostatním lidem bojujícím na straně dobra šanci, jak se zachránit. Samozřejmě falešnou. Když mu vydají Harryho Pottera, odvolá všechny smrtijedy a nechá je žít. Jak komické! Prý mají čas hodinu. Pchee...

Všichni smrtijedi se stáhli do Zapovězeného lesa. Všichni čekali. Seděli nebo i stáli kolem ohně. Ve vzduchu byl v ochranné bublině zavřený Nagini. Pán Zla si stále v ruce přetáčel bezovou hůlku a sem tam se koukl po smrtijedech. Nikdy se ale nezastavil u ní. Ne. Nevěnoval jí žádný pohled. Ani jeden, ani na vteřinu. Hodina už se blížila ke konci, když dva smrtijedi přinesli zprávu, že Harry Potter není k nalezení.
,,Mistře...," chtěla Bella něco říct, ale nemohla. Zdvižením ruky jí dal jasně najevo, že má mlčet. I přes to se na něj stále dívala s neskutečným obdivem.

I will be, all that you want
And get myself together
Coz you keep me from falling apart

,,Domníval jsem se, že přijde, aby je zachránil," promluvil po chvíli. ,,Věřil jsem v to." Nikdo se neodvážil promluvit, vládlo hrobové ticho, které bylo rušeno jen praskání dřeva v ohni. ,,Vypadá to, že jsem se... spletl," řekl poněkud zklamaně. Už k němu chtěla jít a něco mu říct, aby ho... snad utěšila? To by nepřijal a ještě by jí něco udělal. Naštěstí ji zastavil hlas, který mluvil velmi odhodlaně.
,,Nespletl!" Prudce se otočila za hlasem. Stál tam Potter. Přišel. Přeskakovala pohledem z Voldemorta na Harryho. V očích svého Pána zahlédla náznak zlomyslného potěšení. Jí samotnou to potěšilo. Měla radost z toho, že jejímu Pánovi se daří jeho plány. I přes to, že jí tolik ublížil, ho stále beznadějně milovala.

All my life, I'll be with you forever
To get you through the day
And make everything okay

,,Harry," promluvil Voldemort velmi tichým, ale i tak slyšitelným hlasem. ,,Harry Potter, ten chlapec, co přežil." Bella se ušklíbla a v očích jí divoce jiskřilo. Konečně je tady ta chvíle. Její Pán zabije Pottera a jí odpustí. ,,Přišel zemřít." Všechno utichlo. Voldemort pozvedl hůlku a Belatrix dychtivě oddychovala. ,,Avada Kedavra!" vyslal zelený proud světla, který Harryho udeřil přímo do hrudi a skácel se k zemi. V tu samou chvíli ovšem upadl na zem i Pán Zla. Bella vyjekla a rychle běžela ke své lásce. Měl zavřené oči a nevydával žádné známky života. Pokusila se nahmatat tep. Byl tam. Sice nepatrný, ale byl.
Všichni ostatní vyděšeně sledovali výjev před sebou a v tu chvíli obdivovali její statečnost, že se k němu přiblížila. Každý věděl, jak moc si Voldemort chrání své soukromí a něco jako fyzický kontakt u něj nepřipadá v úvahu, tedy... pokud on sám tak neurčí, tak to není možné.
(moje poznámka: Jen doufali, že se nerozhodne dát mu umělé dýchání. To by byla totiž ta možnost, že by nepřežil nikdo z přítomných, aby náhodou něco nevyžvanil.)
Nervózně u něj klečela a snažila se zachytit jakýkoliv jeho pohyb nebo náznak toho, že se probírá. Po hodných několika minutách se tak stalo. Otevřel oči a když se vzpamatoval, prudkým pohybem udeřil Bellu do tváře. Mírně sykla, ale hned se na něj znovu koukala starostlivým pohledem.

I thought that I had everything
I didn't know what life could bring
But now I see, honestly

You're the one thing I got right
The only one I let inside
Now I can breathe, coz you're here with me

And if I let you down
I'll turn it all around
Coz I will never let you go

,,Mistře, prosím, nechte mě abych...," nedokončila.
,,Nechci tvou pomoc ani ničí jinou!" prskl vztekle a obzvlášť zdůraznil slovo ,,tvou". Stáhla zpět ruku, kterou mu podávala, aby mu pomohla vstát. Už zase jí ranil. Po kolikáté to už bylo? Přestala to počítat. Nedopočítala by se.
Zvedl se na nohy rychle sám.
,,Žije?" zeptal se. Otázka nebyla mířena na nikoho, ale blonďatá žena se vydala z davu k Harrymu. Byla to Narcissa Malfoyová. Chvíli u něj byla, za okamžik se ale zvedla a s falešným radostným pohledem ho prohlásila mrtvým.
Voldemort se zachechtal a Belatrix to potěšilo. Odpustila mu tak rychle, jak rychlý byl jeho úder do tváře.


I will be, all that you want
And get myself together
Coz you keep me from falling apart

All my life, I'll be with you forever
To get you through the day
And make everything okay

Za okamžik už stáli před branami Bradavic a slyšeli zděšené výkřiky spousty lidí. Jen jeden chlapec se k nim přiblížil a to s rozběhem. V ruce svíral Nebelvírův meč, se kterým se pokusil zabít Naginiho. Naštěstí se mu to nezdařilo.
,,Kdo se snaží mi odporovat?" ptal se Voldemort s posměchem. Bella se ujala odpovědi.
,,Nevill Longbottom, můj Pane. Je to syn těch bystrozorů. Znáte je. Alice a Frank." říkala a v jejím hlase nešla nepřeslechnout provokace na Nevillovu adresu. Nevill se na ní vztekle podíval.

Coz without you I cant sleep
I'm not gonna ever, ever let you leave
You're all I've got, you're all I want
Yeah...
,,Ano, znám je, Bello. Moc dobře si je pamatuji," přitakal její Pán. Když uslyšela to jméno ,,Bella" vyslovené tak zlehka a hezky, jemně, měla co dělat, aby se jí nepodlomily nohy. ,,Tak co, Neville? Ukážeš ostatním, co se jim stane, když mi budou odporovat?" Voldemort mávl hůlkou a na Nevillově hlavě se objevil Moudrý klobouk, který okamžitě vzplál. Začal křičet bolestí a Bella se zasmála. Všichni smrtijedi se pobaveně smáli.
Nikdo nevěděl, jak se potom věci seběhly, ale nastal hluk a zmatek. Harry Potter zmizel! A v tu chvíli začal nelítostný boj. V tom náhlém nepřehlednu a hluku bylo v jeden okamžik ale slyšet zvuk ostří a těžký dopad něčeho na zem. Za chvilku všichni věděli, co to bylo. Naginiho hlava ležela na zemi odděleně od těla a kousek od ní stál Longbottom a v ruce měl zakrvácený meč.
Voldemort byl zlostí bez sebe. Než se ale stačil otočit k Nevillovi, předběhla ho jeho smrtijedka. Byla to Belatrix a metala po chlapci jednu kletbu za druhou. Pán Zla se to, mezi tím co bojoval, snažil dát dohromady. Proč to udělala? Nakonec ale došel k závěru, že prostě byl po ruce.
Nevill ale nebyl moc dobrý a byl vyčerpaný, někdo to zpozoroval. Žena s fialovými vlasy mu přiskočila na pomoc a včas. Ležel na zemi a hůlka letěla neznámo kam.
,,Hej, teta! Tady," zavolala na ní Nymphadora a odstartoval další boj na život a na smrt. Bojovaly dlouho, ale Belliina nová protivnice nedokázala zastavit jednu silnou kletbu. Ta proletěla jejím štítem a trefila ji plnou silou. Belatrix zajásala a na malý okamžik zahlédla pohled svého Mistra. Zasmál se, když ji viděl tak šťastnou.Velice ho to pobavilo. V zápětí spatřila další své protivníky. Nebo spíš protivnice - Lenka Láskorádová, Hermiona Grangerová a Ginny Weasleyová. Všechny najednou na Belatrix zaútočily. Bez problémů kouzla zaštítila a rozesmála se a promluvila dětským šišlavým hláskem.
,,Ale čopak? Dětičky ši nemají hlát s nebezpečnými hlašiškami." Všechny tři dívky se na ní nenávistně koukly. Hermiona jí věnovala obzvlášť nenávistný pohled, který Belatrix neunikl.
,,Páni! Ty ještě žiješ? Hned to napravíme," zasmála se a začala vysílat smrtící kletby.
Dívky se bránily, jak jen mohly, ale proti Belatrix neměly nejmenší šanci. Vypadala nezraněně a nebyla vůbec vyčerpaná. Každá z jejích protivnic měla nějaké šrámy. A co víc, ty šrámy byly právě od Belly.

Na bojišti bojovaly už jen dvě osoby ze strany zla. Voldemort a kousek od něj Belatrix. Vypadalo to tedy celkem prohraně, ale odmítali se vzdát.
Belatrix vyslala další smrtící kletbu mířenou na Ginny. Vyhnula se jí jen o pouhé centimetry a smrtijedka si v duchu zanadávala. Bylo to tak těsně.
,,Moji dceru nech být, ty děvko!" zařvala nějaká žena. Hned vzápětí Bella věděla, kdo to je. Molly Weasleyová mířila rovnou k ní a hůlka připravená v ruce jí zeleně jiskřila. Belatrix se šíleně zachechtala.
Nová protivnice odstrčila děvčata a zabránila komukoliv, aby jí pomáhal. Bellu to mírně zmátlo. Nechce ničí pomoc? Hned se ale vzpamatovala. To bude hračka, pomyslela si. Po deseti minutách boje začala ale být poněkud nervózní. Nedokázala ji za tu dobu ani jednou zranit, za to ona ji málem zranila hned několikrát. Pocítila únavu. Musela rychle něco udělat. Pokusila se jí tedy provokovat.
,,Kdo ochrání tvoje děti, až tě zabiju? Až maminka bude s Fredíkem?" očkem se koukla po Pánovi Zla. Bojoval se třemi dospělými kouzelníky a přesto měl hodně navrch. A ona tu bojuje s jednou domácí puťkou a nedokáže ji zabít. Musí ji zabít. Musí mu jít pomoct.

And without you I don't know what I'd do
I can never, ever live a day without you
Here with me, did you see,
You're all I need

,,Nikdy-mým-dětem-nezkřivíš-ani-vlásek!" zařvala paní Weasleyová. Belatrix se zachechtala. A v té vteřině nepozornosti, v tom těsném okamžiku, kletba se zeleným světlem, kterou Molly vyslala, proletěla rychlostí blesku pod Belliinou nataženou paží a trefila jí přímo do prsou.
Na malý okamžik si uvědomila, co se stalo. Ty tři vteřiny co jí zbyly, si ale nechtěla nechat pro sebe. A tak je věnovala muži, kterého milovala. Ve chvíli, kdy ji kletba zasáhla, ustal boj a všichni sledovali, co se stalo.

And I will be, all that you want
And get myself together
Coz you keep me from falling apart

,,Miluji tě," zůstalo jí vyset na rtech a padla mrtvá k zemi. Jediné, co si ještě dokázala uvědomit, byl vztek Voldemorta, když viděl její smrt. Tak přece jen. Miloval jí. Ano. Určitě. Ona to ví. Vždycky to věděla...


All my life (my life), I'll be with you forever (forever)
To get you through the day
And make everything okay

I will be, all that you want
And get myself together
Coz you keep me from falling apart

And all my life, you know I'll be with you forever
To get you through the day
And make everything okay

Konec


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Týna Týna | 12. února 2011 v 22:50 | Reagovat

Krása :-) ,v knížce mi Belly pohled chyběl,tak sem ráda ,že si to napsala :-) a mam ráda i tu písničku ,takže skvělý :-D .

2 Beltrix Beltrix | Web | 29. října 2011 v 20:00 | Reagovat

To je úžasný. Naprosto dokonalý. Jak se říká - naděje nikdy neumírá a ta její pořád žije.

3 Gabux Gabux | Web | 1. srpna 2012 v 14:02 | Reagovat

Dokonalost! :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama